• VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC

Aktuality |

Retestace HV v roce 2019

Vzhledem ke změnám v procesu testací a retestací HV (platí dva roky ode dne potvrzení) je nutné, aby si každý majitel HV v průkazu ověřil, do kdy má testaci platnou. Hromadné retestace budou uskutečněny až v příštím roce (2020). Pokud zjistíte, že platnost testace či retestace skončila, obraťte se neprodleně na zástupce klubu. Domluvíme si termín prohlídky.

Formuláře Protokol o pravidelné prohlídce HV a Protokol o technické prohlídce HV jsou k dispozici ke stažení dole v přílohách.

Testace i retestace proběhnou podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu a podmínek testování historických a sportovních vozidel v platném znění, novelizovaná vyhláškou MD č. 144/2012 Sb. Krajská testovací komise provádí testování historických vozidel k provedení úkonů stanovených v § 6 odst. 4 této vyhlášky, v odborných opravárenských autodílnách, které jsou vybaveny technikou pro změření geometrie přední a zadní nápravy, osvětlení vozidla a funkčnosti brzd.

Motocykly na zkušební brzdovou stolici nemusí, stačí potvrzení z dílny, která toto zařízení nemá. Problém může nastat u automobilů s mechanickými (lanovými) brzdami. Tam budou muset být brzdy odzkoušeny individuálně dle zvážení příslušného krajského komisaře a možností dílny.

Prodlužování platnosti průkazů HV v roce 2019

Klubové a krajské retestace vozidel testovaných u VMV Olomouc proběhnou po dohodě.

Vezměte s sebou historické vozidlo a všechny příslušné doklady včetně vyplněného nového Protokolu o technické prohlídce HV (u automobilů včetně vytištěného záznamu z kontroly brzd viz výše), kterým doložíte technickou způsobilost Vašeho HV k provozu na pozemních komunikacích a také nový Protokol o pravidelné prohlídce HV (s vyplněnou hlavičkou – důležité je číslo krajské testace ve tvaru 09/XXX, které naleznete na testačním protokolu). Oba nové formuláře najdete dole v přílohách. Bez kontroly vozidla, protokolu o měření brzd a těchto vyplněných formulářů nebude možné průkaz prodloužit. Při pravidelné prohlídce je nutné dodržet standardní postup – vozidlo prohlédne nejprve klubová TK, násedně KTK. V případě kladného výsledku prohlídek pak prodlouží předseda KTK průkaz. Obracet se tedy individuálně na předsedu KTK je bezpředmětné.

Zobrazit všechny novinky
Další novinky

FORT XIII 2023

Srdečně zveme na setkání příznivců vojenské historické techniky, které se uskuteční ve dnech 14. až 16. 7. 2023 ve FORTU XIII u Olomouce.

FORT XIII 2022

Srdečně zveme na setkání příznivců vojenské historické techniky, které se uskuteční ve dnech 15. až 17. 7. 2022 ve FORTU XIII u Olomouce.

Retestace HV 2022

Retestace historických vozidel v letošním roce proběhnou v pátek 13. 5. 2022 na FORTU XIII v Olomouci a v sobotu 14. 5. 2022 v Ochozu u Brna.

FORT XIII 2021

Srdečně zveme na setkání příznivců vojenské historické techniky, které se uskuteční ve dnech 16. až 18. 7. 2021 ve FORTU XIII u Olomouce.

FORT XIII 2020

Srdečně zveme na setkání příznivců vojenské historické techniky, které se uskuteční ve dnech 17. až 19. 7. 2020 ve FORTU XIII u Olomouce.

FORT XIII 2019

Srdečně zveme na setkání příznivců vojenské historické techniky, které se uskuteční ve dnech 19. až 21. 7. 2019 ve FORTU XIII u Olomouce.

FORT XIII 2018

Srdečně zveme na setkání příznivců vojenské historické techniky, které se uskuteční ve dnech 20. až 22. 7. 2018 ve FORTU XIII u Olomouce.

Retestace HV v roce 2018

Retestace historických vozidel VMV Olomouc v roce 2018 proběhnou s několika novinkami.

FORT XIII 2017

Srdečně zveme na setkání příznivců vojenské historické techniky, které se uskuteční ve dnech 14. až 16. 7. 2017 ve FORTU XIII u Olomouce.

Retestace HV v roce 2017

Retestace historických vozidel VMV Olomouc v roce 2017 proběhnou podobně jako v loňském roce.
Zobrazit všechny novinky