• VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC

Aktuality |

Retestace HV v roce 2019

Vzhledem ke změnám v procesu testací a retestací HV (platí dva roky ode dne potvrzení) je nutné, aby si každý majitel HV v průkazu ověřil, do kdy má testaci platnou. Hromadné retestace budou uskutečněny až v příštím roce (2020). Pokud zjistíte, že platnost testace či retestace skončila, obraťte se neprodleně na zástupce klubu. Domluvíme si termín prohlídky.

Formuláře Protokol o pravidelné prohlídce HV a Protokol o technické prohlídce HV jsou k dispozici ke stažení dole v přílohách.

Testace i retestace proběhnou podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu a podmínek testování historických a sportovních vozidel v platném znění, novelizovaná vyhláškou MD č. 144/2012 Sb. Krajská testovací komise provádí testování historických vozidel k provedení úkonů stanovených v § 6 odst. 4 této vyhlášky, v odborných opravárenských autodílnách, které jsou vybaveny technikou pro změření geometrie přední a zadní nápravy, osvětlení vozidla a funkčnosti brzd.

Motocykly na zkušební brzdovou stolici nemusí, stačí potvrzení z dílny, která toto zařízení nemá. Problém může nastat u automobilů s mechanickými (lanovými) brzdami. Tam budou muset být brzdy odzkoušeny individuálně dle zvážení příslušného krajského komisaře a možností dílny.

Prodlužování platnosti průkazů HV v roce 2019

Klubové a krajské retestace vozidel testovaných u VMV Olomouc proběhnou po dohodě.

Vezměte s sebou historické vozidlo a všechny příslušné doklady včetně vyplněného nového Protokolu o technické prohlídce HV (u automobilů včetně vytištěného záznamu z kontroly brzd viz výše), kterým doložíte technickou způsobilost Vašeho HV k provozu na pozemních komunikacích a také nový Protokol o pravidelné prohlídce HV (s vyplněnou hlavičkou – důležité je číslo krajské testace ve tvaru 09/XXX, které naleznete na testačním protokolu). Oba nové formuláře najdete dole v přílohách. Bez kontroly vozidla, protokolu o měření brzd a těchto vyplněných formulářů nebude možné průkaz prodloužit. Při pravidelné prohlídce je nutné dodržet standardní postup – vozidlo prohlédne nejprve klubová TK, násedně KTK. V případě kladného výsledku prohlídek pak prodlouží předseda KTK průkaz. Obracet se tedy individuálně na předsedu KTK je bezpředmětné.

Zobrazit všechny novinky
Další novinky

Retestace HV v roce 2020

Retestace historických vozidel VMV Olomouc v roce 2020 proběhnou opět s několika novinkami.

FORT XIII 2019

Srdečně zveme na setkání příznivců vojenské historické techniky, které se uskuteční ve dnech 19. až 21. 7. 2019 ve FORTU XIII u Olomouce.

FORT XIII 2018

Srdečně zveme na setkání příznivců vojenské historické techniky, které se uskuteční ve dnech 20. až 22. 7. 2018 ve FORTU XIII u Olomouce.

Retestace HV v roce 2018

Retestace historických vozidel VMV Olomouc v roce 2018 proběhnou s několika novinkami.

FORT XIII 2017

Srdečně zveme na setkání příznivců vojenské historické techniky, které se uskuteční ve dnech 14. až 16. 7. 2017 ve FORTU XIII u Olomouce.

Retestace HV v roce 2017

Retestace historických vozidel VMV Olomouc v roce 2017 proběhnou podobně jako v loňském roce.

FORT XIII 2016

Srdečně zveme na setkání všech příznivců vojenské historické techniky, které se uskuteční ve dnech 15. až 17. 7. 2016 ve FORTU XIII u Olomouce.

Retestace HV v roce 2016

Dovolujeme si upozornit na některé změny v oblasti testování a retestování historických vozidel, které platí od roku 2016.

Slavnosti Svobody Plzeň

Zrovna dorazilo DVD s dokumentárním filmem, který na letošních Slavnostech svobody v Plzni natočil Claude Perrot z Francie.

Nový web VMV

Vážení přátelé, dnes jsme spustili nové klubové stránky. Věříme, že jsou pestřejší a zajímavější a také že přispějí k lepší komunikaci mezi klubem a zájemci o techniku a historii 2. světové války. Neváhejte a využijte novou návštěvní knihu nebo pošlete zprávu pomocí kontaktů. Těšíme se na spolupráci!
Zobrazit všechny novinky