• VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC

Organizace


 

90th DIVISION HQ & HQ CO
|

Pravidelné jednotky

357th INF REG
358th INF REG
359th INF REG
 90th DIV ARTY
343th ARTY BN (105 mm)
344th ARTY BN (105 mm)
915th ARTY BN (105 mm)
345th ARTY BN (155 mm)

Zvláštní jednotky

315th ENG BN
315th MED BN
90th RCN CO
90th SIG CO
790th ORD CO
90th QM CO
90th MP

Připojené jednotky

712th TANK BN (28. 6. – 30. 9. 1944)
607th TANK DEST BN (20. 6. – 12. 11. 1944)
773 TANK DEST BN (2. 11. 1944 – 9. 5. 1945)
537th AAA BN


INFANTRY REGIMENT (pěší pluk)
3 257 mužů. Velitelství pluku s dělostřeleckým oddílem, protitankovým oddílem, týlová rota a 3 pěší prapory. 149 × jeep, 12 × Dodge 3/4 t, 31 × 1 1/2 t, 34 × 2 1/2 t, 35 × kulomet 12,7 mm, 42 × kulomet 7,60 mm, 18 × minomet 81 mm, 37 × minomet 60 mm, 112 × bazooka, 836 × karabina M1, 1 990 × M1 Garand, 60 × samopal a jiné.

INFANTRY BATTALION (pěší prapor)
891 mužů. Velitelství s muničním družstvem, spojovacím družstvem, dopravním oddílem, protitankovým družstvem, rota těžkých zbraní a 3 pěší roty. Roty se značily následovně: 1. prapor v pluku měl roty A, B, C, D, 2. prapor E, F, G, H, 3. prapor I, K, L, M. D, H a M byly roty těžkých zbraní. 34 × jeep, 2 × Dodge 3/4 t, 4 × Dodge 1 1/2 t a jiné.

RIFLE COMPANY (pěší rota)
192 mužů. 3 střelecké čety o 36 mužích, četa zbraní o 22 mužích s kulometným družstvem a minometným družstvem.

RIFLE PLATOON (střelecká četa)
36 mužů. 3 střelecká družstva.

SQUAD (střelecké družstvo)
12 mužů. Obvykle ve složení: velitel družstva (buck sergeant), zástupce velitele družstva (corporal), obsluha kulometu (BAR) – 2 muži a 8 střelců (M1 Garand). 


Tabulkový stav pěší divize z roku 1944 byl 14 253 mužů. Z toho bylo 687 důstojníků, 42 praporčíků a 12 959 poddůstojníků a vojáků.