• VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC
  • VETERAN MILITARY VECHICLES OLOMOUC

Testace HVCO JE TO „ZVLÁŠTNÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKA“?
Je to vlastně SPZ přidělená historickému vozidlu, se kterou můžete vozidlo provozovat na veřejných komunikacích. V současné době již není nutné vést knihu jízd, jak tomu bylo v minulosti. SPZ (ZRZ) je evidována na majitele, lze ji tedy používat na více vozidel. Povinné ručení za vozidlo opatřené touto značkou činí ročně 1/12 částky pro daný obsah motoru. Máte-li historických vozidel víc, počítá se vozidlo s nejvyšším obsahem. 

JAK JI ZÍSKAT?          
Nejdříve se svým vozidlem projdete tzv. klubovou testací a po ní následuje testace krajská.
Vozidlo musí být přistaveno ke klubové a krajské testaci v perfektním technickém, optickém a historicky věrném stavu. Doporučujeme prostudovat Technický kód FIVA (dole).

Ke klubové testaci s sebou přineste:
1) Vyplněný formulář přihlášky ke klubové testaci (zašleme mailem na požádání)
2) Vyplněný testační protokol (stáhnout můžete dole)
3) Fotografie HV (viz níže) a veškerou dokumentaci, kterou k vozidlu máte. 

Ke krajské testaci a k registraci budete ještě potřebovat:
1) Protokol o technické prohlídce HV (stáhnout můžete dole, je nutný i při každoročním prodlužování platnosti průkazu HV).
2) Povinné ručení je nezbytné při registraci na krajském úřadě. Pojišťovna vystaví po úhradě (1/12) pojistného doklad (zelenou kartu), zatím bez uvedení ZRZ. Po obdržení ZRZ si opět zajdete na příslušnou pojišťovnu, a tuto značku si necháte do karty doplnit.  

Po klubové a krajské testaci se pak majitel HV se všemi příslušnými doklady dostaví na:

Magistrát Města Olomouce, 
Oddělení technické způsobilosti a evidence vozidel
Vejdovského 2, Olomouc
tel.: 585 513 731, 585 513 732, 585 513 735
(úřední hodiny: pondělí a středa: 8–12, 13–17, úterý a čtvrtek: 8–12, 13–15:30)

kde mu bude vystaven průkaz historického vozidla, osvědčení a zvláštní registrační značka.
Pokud testujete u nás a jste z jiného kraje, musíte si vozidlo po testaci registrovat na krajském úřadě, kam bydlištěm příslušíte. 

Průkaz každé dva roky po doporučení klubové testační komise (KLTK) prodlužuje předseda Krajské testační komise (KTK).

FOTOGRAFIE
Často kladené otázky se týkají fotografií, které budete potřebovat do průkazu HV a na další formuláře. Uvádíme zde vyčerpávající informaci, jak na to:

K testaci přineste tyto fotografie:
a) 7 ks levo-předobočních 6 × 9 cm
b)
7 ks pravo-zadobočních 6 × 9 cmPozice fotografa u automobilu viz obrázek (stejně tak i motocykly se sidecarem a tříkolky), solo motocykly fotíte zleva a zprava (profil). Všechny fotografie musí být zpracovány na lesklém fotografickém papíře, pořízeny za dobrých světelných podmínek. Pozadí musí být jednolité a vozidlo musí být přes celý formát, žádná jeho část nesmí chybět. Vehikl má být v tom stavu, v jakém jej budete provozovat na pozemních komunikacích, tedy například i se světelnou rampou, pokud je jí vybaven. Veškeré původní či staré značky (např. u vozidel dovezených ze zahraničí) před fotografováním odstraňte! V poslední době se objevila nová móda – vymaskovat v počítači pozadí. To v žádném případě nedělejte – ušetříte tak čas i peníze, protože fotky budete muset pak dělat znova... Uvádím příklady, jak by to mělo vypadat:
 

 
 
 

 

JAK TEDY POSTUPOVAT?
Prostudujte si uvedené informace, připravte si vyplněné formuláře včetně fotografií a obraťte se na nás – dohodneme si termín testace. Pokud Vám nebude něco jasné, rádi sdělíme podrobnější informace. Kontaktujte nás telefonicky nebo mailem.AKTUALITY
Testace i retestace proběhnou podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu a podmínek testování historických a sportovních vozidel v platném znění, novelizovaná vyhláškou MD č. 144/2012 Sb. Krajská testovací komise provádí testování historických vozidel k provedení úkonů stanovených v § 6 odst. 4 této vyhlášky, v odborných opravárenských autodílnách, které jsou vybaveny technikou pro změření geometrie přední a zadní nápravy, osvětlení vozidla a funkčnosti brzd.

Motocykly na zkušební brzdovou stolici nemusí, stačí potvrzení z dílny, která toto zařízení nemá. Problém může nastat u automobilů s mechanickými (lanovými) brzdami. Tam budou muset být brzdy odzkoušeny individuálně dle zvážení příslušného krajského komisaře a možností dílny.

Retestace a prodlužování platnosti průkazů HV v roce 2022

První velká vlna letošních retestací proběhne v pátek 13. 5. 2022 odpoledne v Olomouci na FORTU XIII a také v sobotu 14. 5. 2022 dopoledne v Ochozu u Brna. Všem, kterých se to týká, pošleme včas mailem podrobné informace. Zásadní změna oproti minulým retestacím je ta, že platby krajskému komisaři FKHV jsou možné pouze převodem na účet. Aby bylo možné průkazy HV na místě prodloužit, je tedy nutné uhradit poplatky předem. Číslo účtu a částku včas oznámíme.


 

Formuláře ke stažení:

Přílohy
Testacni_protokol_2018_pdf.pdf10.03.2018 20:51:01
Technicky_kod_FIVA_2010_pdf.pdf27.08.2015 09:13:24
Protokol_o_technicke_prohlidce_historickeho_vozidla_FKHV_2018_pdf.pdf08.02.2018 17:16:05
Protokol_o_pravidelne_prohlidce_historickeho_vozidla_FKHV_2018_pdf.pdf08.02.2018 17:15:57